ลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ / ตรวจสอบวันหมดอายุ

ลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์ (Warranty Registration)

โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนรับประกันของท่านให้ครบถ้วน
(Please complete your warranty registration information)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* กรุณาใส่อีเมลเพื่อรับเอกสารการยืนยันรับประกันจากเรา

*
*
*
*

* ชื่อ / รุ่น / หมายเลข Serial No. ของผลิตภัณฑ์หาได้จากที่ใหน คลิกที่นี่! เพื่อดูตัวอย่าง

*

เงื่อนไข และระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ (Warranty Policy)

 

1. การรับประกันผลิตภัณฑ์มีระยะ 1 ปี หรือ 2 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันจะครอบคลุมถึงชิ้นส่วนสำคัญบางชิ้นส่วนเท่านั้น เช่น มอเตอร์ ฮีตเตอร์ แผงควบคุม หม้อต้ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกซื้อ

(The warranty period of the product is 1 or 2 years from the date of purchase, including some major part, such as; Motor, Heater, Mainboard, Boiler depend on each product)

2. เมื่อท่านลงทะเบียนการรับประกันผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บริษัทบริการซ่อมฟรีค่าแรงในระยะเวลารับประกัน ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าอะไหล่บางรายการ

(When you complete online registered, you will get free of service charge during warranty period That’s not included spare part expense)

การรับประกันผลิตภัณฑ์จะสิ้นสุดทันที เมื่อ (The warranty will be invalid if) ใช้งานไม่เหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน ถูกซ่อมแซมโดยช่างไม่ชำนาญ หรือดัดแปลงสินค้า และยังรวมถึงกรณีอื่นๆ ดังต่อไปนี้

(The warranty does not cover damage arising from improper use, failure to follow the instruction for use and maintainnance, or as a result of an unauthorized modification or repair it also does not include these following cases)

- ใช้งานในเชิงพานิชย์
(Commercial use)
- ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายขนส่ง
(Transportation damage)
- การใช้งานแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเต้าเสียบของผู้ใช้ไม่มีคุณภาพ (นำมาซึ่งสาเหตุหัวปลั๊กละลาย)
(Incorrect voltage and unqualified electric socket)
- ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม
(Any accident caused by earthquake, fire, flood etc)
- ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ หรือแมลง
(Damage by animal or insect)
- การเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ สึกหรอ หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ
(Regular replacement of consumable parts)
- จงใจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย อุบัติเหตุจากการประมาทเลินเล่อ
(Accident, attend to damage, careless)

**เงื่อนไขการรับประกันใช้ได้เฉพาะสินค้าภายในเครือ บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น**
Warranty terms only for product of the NESCO GROUP CO,LTD. and affiliates.

เปิดทำการปกติ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 วันเสาร์ 09.00 u. - 17.00 u.

หยุดทำการทุกวันอาทิตย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อกำหนดและเงื่อนไข