ลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ / ตรวจสอบวันหมดอายุ

ตรวจสอบวันหมดอายุการรับประกัน / Check Your Warranty Status

*
*

** กรุณากรอก รุ่นผลิตภัณฑ์ Model No. และ หมายเลขผลิตภัณฑ์ Serial No. ของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถดูได้จากฉลากของผลิตภัณฑ์ **

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ Cookie เพื่อสำรวจหน้าเว็บไซต์และสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน ทั้งนี้ จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้จาก
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อกำหนดและเงื่อนไข